Inschrijven

U kunt zich aanmelden als lid van de vereniging met het invullen van het inschrijfformulier.
Heeft u vragen over het lidmaatschap, neem dan contact op.
Bijvoorbeeld via het contactformulier op deze pagina.
Als lid van de vereniging verklaart u kennis te hebben genomen van onderstaande:

• Het Baan-, Introductie- en Parkreglement van de vereniging, zoals gepubliceerd op de website en in het clubhuis en de Bardienstinstructie.
• Het lidmaatschap van de vereniging loopt per kalenderjaar. maar de (twee) gravelbanen zijn meestal alleen bespeelbaar in de periode van april tot en met oktober of november.
• In de winterperiode liggen de gravelbanen eruit.
Vanwege de samenwerking met N.S.R.L.T. is er mogelijk een uitwijk naar de twee kunstgrasbanen van N.S.R.L.T.
• De contributie dient uiterlijk 1 februari overgemaakt te zijn op ING bank NL54 INGB 0004091866 t.n.v. Tennisclub NEDLLOYD.
Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd. Als u wilt opzeggen, dan dient u dit voor 1 januari door te geven door middel van een bericht aan nedlloydtennis@hotmail.com.

Als lid van de vereniging is het mogelijk om met een team competitie te spelen via de KNLTB. De KNLTB organiseert in het voor- en najaar competities. Er zijn diverse categorieën competitieteams, met verschillende speelsterkten en samenstellingen. Het is noodzakelijk om bijtijds in te schrijven. Meer informatie hierover via het contactformulier.

Inschrijfformulier TC Nedlloyd

Naam + Achternaam(*)

Email (*)

Adres (*)

Postcode en Woonplaats (*)

Telefoonnummer (*)

Geboortedatum (*)

Overige opmerkingen:

Hoe bent u bij Nedlloyd terecht gekomen
FamilieVriendenInternetPatrick TPSAnders


Contributie 2024
Clublidmaatschap € 165 per jaar (eerste jaar € 120,=)


Upload pasfoto (*)