Inschrijven

U kunt zich aanmelden als lid van de vereniging met het invullen van het inschrijfformulier.
Heeft u vragen over het lidmaatschap, neem dan contact op.
Bijvoorbeeld via het contactformulier op deze pagina of via nedlloydtennis@hotmail.com.

Als lid van de vereniging verklaart u kennis te hebben genomen van onderstaande:
• Het Baan-, Introductie- en Parkreglement van de vereniging, zoals gepubliceerd op de website en in het clubhuis en de Bardienstinstructie.
• Het lidmaatschap van de vereniging loopt per kalenderjaar, maar de (twee) gravelbanen zijn meestal alleen bespeelbaar in de periode van april tot en met oktober of november. De kunstgrasbanen zijn vrijwel het gehele jaar bespeelbaar.
• De contributie dient uiterlijk 1 februari overgemaakt te zijn op ING bank NL54 INGB 0004091866 t.n.v. Tennisclub NEDLLOYD.
• Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd. Als u wilt opzeggen, dan dient u dit voor 1 januari door te geven door middel van een bericht aan nedlloydtennis@hotmail.com.
Als lid van de vereniging is het mogelijk om met een team competitie te spelen via de KNLTB. De KNLTB organiseert in het voor- en najaar competities. Er zijn diverse categorieën competitieteams, met verschillende speelsterkten en samenstellingen. Het is noodzakelijk om bijtijds in te schrijven. Meer informatie hierover via het contactformulier.

Inschrijfformulier TC Nedlloyd

Naam + Achternaam(*)

Email (*)

Adres (*)

Postcode en Woonplaats (*)

Telefoonnummer (*)

Geboortedatum (*)

Overige opmerkingen:

Hoe bent u bij Nedlloyd terecht gekomen
FamilieVriendenInternetPatrick TPSAnders


Contributie 2024
Clublidmaatschap € 165 per jaar (eerste jaar € 120,=)


Upload pasfoto (*)